Ưu điểm

  • Lãi suất cho các khoản vay cá nhân có thể thấp hơn lãi suất mà người cho vay tính cho các loại nợ khác. 
  • Sử dụng khoản vay cá nhân để hợp nhất khoản nợ thẻ tín dụng quay vòng có thể cải thiện điểm tín dụng của bạn. Các mô hình tính điểm tín dụng đặt trọng tâm vào tỷ lệ sử dụng tín dụng của bạn phần trăm hạn mức thẻ tín dụng được sử dụng theo báo cáo tín dụng của bạn. Nếu bạn hợp nhất nợ thẻ tín dụng với một khoản vay trả góp cá nhân, tỷ lệ sử dụng tín dụng của bạn có thể giảm xuống, có khả năng làm tăng điểm tín dụng của bạn. 
  • Các khoản thanh toán hàng tháng của bạn là cố định. Hầu hết các khoản vay cá nhân là khoản vay trả góp có lãi suất cố định, do đó lãi suất và số tiền thanh toán hàng tháng của bạn không đổi trong suốt thời hạn khoản vay của bạn. Các khoản thanh toán cố định có thể giúp ngân sách hàng tháng của bạn dễ dự đoán hơn. 
Ưu và nhược điểm của khoản vay cá nhân là gì?

Nhược điểm

  • Bạn không được đảm bảo phê duyệt hoặc APR thấp. Nếu bạn gặp khó khăn về tín dụng, tỷ lệ nợ trên thu nhập cao hoặc bất kỳ dấu hiệu đỏ nào khác mà người cho vay đang tìm kiếm, bạn có thể gặp khó khăn khi đủ điều kiện vay. Ngay cả khi bạn đủ điều kiện cho một khoản vay cá nhân với tín dụng xấu hoặc một yếu tố khác làm tăng rủi ro của bạn trong mắt người cho vay, APR mà bạn được cung cấp có thể cao. APR đối với một số khoản vay cá nhân thường có thể tăng cao tới 35,99%. 
  • Bạn có thể gặp phải các vấn đề tài chính nếu không quản lý nợ cẩn thận. Ví dụ: một số người sử dụng các khoản vay cá nhân để tổng hợp nợ thẻ tín dụng nhưng sau đó quay vòng và tính phí số dư mới trên chính thẻ tín dụng đó sau đó. Thường không nên đóng thẻ tín dụng sau khi hợp nhất nợ, vì làm như vậy có thể làm giảm điểm tín dụng của bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng là tránh tính phí vào thẻ tín dụng nhiều hơn mức bạn có thể trả hết mỗi tháng.
  • Phí có thể cao. Nếu tín dụng của bạn xuất sắc, bạn có thể đủ điều kiện cho một khoản vay cá nhân miễn phí. Tuy nhiên, một số người cho vay tính phí ban đầu – đôi khi cao tới 8% hoặc hơn – đến trực tiếp từ tiền vay của bạn. Đảm bảo tính đến chi phí của phí người cho vay khi bạn đang mua một khoản vay cá nhân tốt nhất.