1. Cho vay cá nhân Các ngân hàng cung cấp các khoản vay cá nhân không được đảm bảo. Điều này có nghĩa là không...