1. Khoản vay Perkins – lãi suất cố định 5 phần trăm Bạn đủ điều kiện vay khoản vay này hay không phụ thuộc vào...