Tại sao bạn có thể muốn xem xét khoản vay từ OneMain Financial? OneMain cung cấp các khoản vay cá nhân lên đến 8.000 đô la ở Texas. Lãi suất khác nhau tùy thuộc vào tín dụng của bạn, nhưng ngay cả mức lãi suất cao nhất của công ty cho vay này cũng thấp hơn nhiều so với lãi suất của khoản vay ngắn hạn thông thường. Họ cũng đưa ra các điều khoản trả nợ dài hơn so với khoản vay ngắn hạn thông thường. Và bạn có thể nộp đơn với một người cùng nộp đơn, điều này có thể giúp cải thiện cơ hội được chấp thuận hoặc nhận được tỷ lệ thấp hơn.

OneMain thường cung cấp các khoản vay cá nhân từ 1.500 đến 20.000 đô la. Tuy nhiên ở Texas, khoản vay tối đa là 8.000 đô la. Họ có thể đưa ra các điều khoản khác nếu bạn đăng ký thông qua Credit Karma.

OneMain Financial tính phí khởi tạo, có thể là một số tiền cố định hoặc dao động từ 1% đến 10% số tiền vay, tùy thuộc vào nơi bạn sống.

Trước khi đăng ký một khoản vay ngắn hạn, bạn nên xem liệu bạn có đủ điều kiện cho một khoản vay cá nhân từ OneMain hay không vì việc kiểm tra tỷ lệ tiềm năng sẽ không ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn. Chỉ cần nhớ rằng nếu bạn chính thức đăng ký, OneMain có thể thực hiện một cuộc điều tra khó, điều này có thể làm giảm điểm tín dụng của bạn một vài điểm.

Điểm tín dụng trung bình cho khoản vay cá nhân không có thế chấp là 635, theo bản trình bày của nhà đầu tư OneMain năm 2019. Nếu điểm của bạn thấp hơn điểm đó, hãy cân nhắc nộp đơn với một người đồng nộp đơn với tín dụng tốt, điều này có thể giúp bạn có cơ hội được chấp thuận hoặc nhận được tỷ lệ thấp hơn.

OneMain Financial: giải pháp cho vay tốt cho những người cùng nộp đơn