Car.loan.com là một nền tảng cho vay trực tuyến có giới hạn các lựa chọn cho vay mua ô tô dành cho những người bị nợ xấu hoặc thậm chí không có tín dụng. Nhưng hãy nhớ rằng APR có thể cao.

Car.loan.com không phải là người cho vay

Car.loan.com là một dịch vụ trực tuyến có thể giúp bạn tìm một khoản vay phù hợp với nhu cầu của mình. Car.loan.com có ​​thể chia sẻ các yêu cầu cho vay và thông tin cá nhân của bạn với tối đa năm người cho vay và đại lý như một phần của quy trình. Thông thường, bạn sẽ nhận được một cuộc gọi điện thoại trong vòng 24 giờ – đôi khi trong vòng vài phút – sau khi bạn gửi đơn đăng ký.

Về cơ bản, công ty thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cho bạn trong việc tìm kiếm một khoản vay, điều này có thể khó tự thực hiện, đặc biệt nếu bạn có điểm tín dụng kém. Car.loan.com sẽ giúp bạn sắp xếp một cuộc gặp với người quản lý tài chính tại một trong những đại lý trong khu vực của bạn để bạn có thể đến thăm đại lý, chọn xe và hoàn thành thủ tục giấy tờ.

Car.loan.com không phải là người cho vay
Car.loan.com không phải là người cho vay

Các tùy chọn cho vay và đại lý hạn chế

Những người cho vay trong mạng lưới Car.loan.com cung cấp các khoản vay mua ô tô để mua một chiếc ô tô mới hoặc cũ. Nhưng Car.loan.com không phải là người cho vay trực tiếp, vì vậy không có lựa chọn nào để nhận được tài chính để mua xe từ một bên tư nhân, cũng như các khoản vay tái cấp vốn.

Cũng cần lưu ý rằng Car.loan.com chỉ kết nối mọi người với các đại lý trong mạng lưới của nó. Điều này có nghĩa là bạn có thể bị hạn chế đối với các đại lý được chọn trong khu vực của mình. Ngoài ra, không có danh sách các đại lý trên trang web, vì vậy bạn sẽ cần điền vào đơn đăng ký để khám phá các tùy chọn tiềm năng.