Bạn có thể đủ điều kiện đăng khoản vay cá nhân Oportun mà không cần lịch sử tín dụng. Các khoản vay này cũng có thể giúp bạn xây dựng lịch sử tín dụng của mình.

Bạn có thể được chấp thuận mà không có lịch sử tín dụng

Mặc dù đăng ký khoản vay cá nhân với Oportun có nghĩa là công ty sẽ thực hiện một cuộc điều tra tín dụng – điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến điểm tín dụng của bạn – bạn vẫn có thể được chấp thuận mà không có bất kỳ lịch sử tín dụng nào. Đây là một lợi ích quan trọng vì có thể khó vay hơn nếu người cho vay không thể thấy rằng bạn đã vay tiền trước đó và trả lại đúng hạn.

Bạn có thể đủ điều kiện đăng khoản vay cá nhân Oportun mà không cần lịch sử tín dụng
Bạn có thể đủ điều kiện đăng khoản vay cá nhân Oportun mà không cần lịch sử tín dụng

Các khoản thanh toán cố định

Các khoản vay cá nhân của Oportun đi kèm với các khoản thanh toán cố định hàng tháng, với các kỳ hạn từ sáu tháng đến 46 tháng.

APR cho các khoản vay cá nhân của Oportun được giới hạn ở mức 36%. Như với bất kỳ hình thức cho vay nào, có thể bạn sẽ muốn xem xét liệu bạn có thể đủ điều kiện nhận mức lãi suất thấp hơn với một công ty cho vay khác hay không.

Số tiền cho vay có thể dao động từ 300 đến 10.000 đô la (nhưng có thể thay đổi theo từng tiểu bang), vì vậy khoản vay cá nhân Oportun có thể là một lựa chọn tốt nếu bạn cần một lượng tiền mặt nhỏ với chi phí thấp hơn cho khoản vay ngắn hạn.

Yêu cầu thu nhập thường xuyên

Mặc dù bạn không nhất thiết phải có lịch sử tín dụng để đăng ký khoản vay cá nhân Oportun, nhưng bạn cần phải chứng minh rằng bạn đang có thu nhập thường xuyên. Oportun sẽ yêu cầu bạn cung cấp bảng lương hiện tại hoặc bảng sao kê ngân hàng để xác nhận điều này.