Avant cung cấp các khoản vay cá nhân không có bảo đảm từ $ 2.000 đến $ 35.000. Người đi vay Avant điển hình có điểm tín dụng trong khoảng 600 đến 700, theo công ty, vì vậy bạn không cần phải có tín dụng rõ ràng để được chấp thuận.

Mặc dù tín dụng có thể là một yếu tố quan trọng trong quá trình ra quyết định của người cho vay, nhưng người cho vay thường xem xét một loạt các yếu tố, chẳng hạn như tỷ lệ nợ trên thu nhập của bạn.

Avant có thể tính phí quản lý lên đến 4,75%, phí này sẽ tự động khấu trừ vào số tiền vay của bạn nếu khoản vay của bạn được chấp thuận và tài trợ. Được coi như một phần của đề nghị cho vay của bạn, phí quản lý sẽ không được hoàn lại sau khi khoản vay của bạn được phát hành.

Avant cũng có thể tính phí trễ hạn nếu bạn bỏ lỡ một khoản thanh toán theo lịch trình. Và bạn có thể phải đối mặt với một khoản phí thanh toán không đáng có nếu một trong các khoản thanh toán đã lên lịch của bạn bị từ chối và không được thanh toán.

Một số người cho vay khác không tính các loại phí này, vì vậy bạn có thể muốn tìm nơi khác nếu bạn muốn tránh phải trả tiền chỉ để đăng ký hoặc bạn lo lắng về việc thực hiện tất cả các khoản thanh toán của mình đúng hạn.

Avant cho biết họ cố gắng giải ngân số tiền cho vay trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn nhanh nhất có thể – thường là vào ngày làm việc tiếp theo sau khi bạn được chấp thuận. Nhưng điều này phụ thuộc vào từng tình huống và ngân hàng mà tiền đang được gửi.

Đây có thể là một lợi ích lớn nếu bạn cần truy cập tiền nhanh chóng, đặc biệt nếu những người cho vay khác sẽ mất vài ngày hoặc hơn một tuần để gửi tiền.

Lãi suất của Avant có thể cao hơn lãi suất của các tổ chức cho vay khác. Nếu bạn có tín dụng tốt, có lẽ bạn nên đảm bảo một khoản vay cá nhân từ một người cho vay khác vì một số người cho vay cung cấp APR thấp hơn.

Các khoản vay có thời hạn từ hai đến năm năm và có thể được hoàn trả sớm mà không bị phạt trả trước. Avant cung cấp rất nhiều tính linh hoạt khi thanh toán khoản vay của bạn. Bạn có thể đăng ký thanh toán tự động hàng tháng hoặc bạn có thể thanh toán qua một phương thức khác, bao gồm một số thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, séc giấy, séc của thủ quỹ hoặc chuyển tiền.