Những điều bạn cần biết về các khoản vay tín dụng xấu

Cho vay tín dụng xấu là gì?

Tín dụng xấu đề cập đến điểm tín dụng thấp hoặc lịch sử tín dụng ngắn. Những thứ như thanh toán trễ hoặc thẻ tín dụng đã sử dụng hết có thể làm giảm điểm tín dụng của bạn.

Các khoản vay tín dụng xấu là một lựa chọn cho những người có khoản tín dụng phản ánh một số sai lầm tài chính hoặc những người không có thời gian xây dựng lịch sử tín dụng. Các khoản vay này có thể được đảm bảo (được đảm bảo bằng tài sản thế chấp như nhà hoặc ô tô) hoặc không có thế chấp. Lãi suất, phí và thời hạn cho các loại cho vay này khác nhau tùy theo tổ chức cho vay.

Những gì được coi là một điểm tín dụng xấu

Có một số mô hình chấm điểm tín dụng mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra điểm tín dụng của mình, nhưng hệ thống chấm điểm tín dụng FICO là một trong những mô hình phổ biến nhất. Điểm FICO nằm trong khoảng từ 300 đến 850, với điểm ở cấp thấp hơn được coi là kém hoặc khá.

Theo FICO, điểm tín dụng xấu nằm trong các phạm vi sau:

  • Tín dụng công bằng: 580 đến 669.
  • Tín dụng kém: 300 đến 579.
Những điều bạn cần biết về các khoản vay tín dụng xấu

Có điểm tín dụng kém hoặc trung bình có thể ảnh hưởng đến khả năng được chấp thuận cho vay của bạn và thậm chí có thể ảnh hưởng đến khả năng thuê căn hộ hoặc mua nhà của bạn. Nếu bạn được chấp thuận cho một khoản vay với tín dụng xấu, bạn có thể sẽ bị tính lãi suất cao nhất và phí cao hơn. Tuy nhiên, có những thói quen lâu dài mà bạn có thể phát triển để cải thiện điểm tín dụng của mình, như thanh toán đầy đủ hóa đơn hàng tháng và thường xuyên kiểm tra báo cáo tín dụng để phát hiện sai sót.

Điều gì tạo nên điểm tín dụng xấu

FICO tính điểm tín dụng của bạn bằng năm phần thông tin:

  • Lịch sử thanh toán (35%).
  • Số tiền còn nợ (30%).
  • Thời gian của mỗi lịch sử tín dụng (15%).
  • Tín dụng mới (10%).
  • Cơ cấu tín dụng (10%).

Nếu tài chính của bạn thiếu hụt trong một hoặc nhiều lĩnh vực này, điểm số của bạn sẽ giảm xuống. Ví dụ: có lịch sử thanh toán trễ sẽ có tác động rất lớn đến điểm số của bạn, vì lịch sử thanh toán đóng góp nhiều nhất vào điểm số của bạn. Những điều như phá sản, tịch thu nhà và số nợ cao so với thu nhập của bạn cũng có thể dẫn đến điểm tín dụng xấu.