Nếu bạn đang cần một khoản vay để sửa chữa nhà ở nhưng tín dụng không phải là lợi thế của bạn thì Earnest là lựa chọn bạn nên cân nhắc.

Tại sao bạn nên chọn Earnest? Khi đánh giá đơn đăng ký của bạn, Earnest xem xét các tiêu chí thông thường, bao gồm lịch sử tín dụng, khả năng trả nợ và tỷ lệ nợ trên thu nhập của bạn. Nhưng công ty cũng xem xét các yếu tố khác như thói quen chi tiêu, trình độ học vấn và con đường sự nghiệp của bạn khi đưa ra quyết định cho vay, điều này có thể hữu ích nếu bạn mới bắt đầu.

Để đăng ký, bạn phải cho Earnest xem tài khoản séc, tiết kiệm và tài khoản hưu trí của bạn, để công ty có thể xem bạn tiết kiệm và chi tiêu bao nhiêu so với số tiền bạn kiếm được.

Yêu cầu tín dụng tốt: Earnest yêu cầu điểm tín dụng tối thiểu là 680 để đủ điều kiện nhận một trong các khoản vay cá nhân của mình. Nếu điểm tín dụng của bạn không đáp ứng ngưỡng đó, hãy xem xét đăng ký với một người cho vay khác.

Số tiền cho vay: Số tiền cho vay của Earnest dao động từ 5.000 đô la đến 75.000 đô la, ngoại trừ ở California, nơi số tiền cho vay tối thiểu là 10.000 đô la. Điều đó giúp bạn linh hoạt trong việc đăng ký vay bao nhiêu.

Ít phí: Không giống như một số công ty cho vay trực tuyến tính nhiều loại phí đối với các khoản vay cá nhân mà họ cung cấp, Earnest không tính phí bắt đầu, trả trước, trả sớm hoặc trả thêm. Nhưng bạn có thể bị tính phí nếu khoản thanh toán của bạn bị trả lại.

Đơn đăng ký sơ tuyển: Nếu bạn muốn kiểm tra tỷ lệ tiềm năng của mình, Earnest sẽ sử dụng điều tra tín dụng mềm để không ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng các điều khoản và sự chấp thuận khoản vay của bạn có thể thay đổi sau khi bạn chính thức nộp đơn (và việc nộp đơn có thể dẫn đến một cuộc điều tra tín dụng khó).

Tin tức cho vay