Personify là lựa chọn hợp lý nếu bạn cần tiền khẩn cấp với nhiều điều khoản vay. Sau đây là những thông tin cơ bản về Personify.

Tại sao Personify lại nổi bật cho nhu cầu tiền khẩn cấp: Personify là một công ty cho vay trực tuyến cung cấp nhiều khoản và điều khoản cho vay cá nhân, tùy thuộc vào nơi bạn sống. Ví dụ, ở Bắc Carolina, công ty cung cấp các khoản vay từ $ 500 đến $ 10.000 và thời hạn cho vay từ sáu tháng đến 48 tháng. (Hãy nhớ rằng người cho vay có thể đưa ra các điều khoản khác nhau về Credit Karma.)

Bạn nên kiểm tra xem để xem những gì có thể có sẵn ở nơi bạn sống. Personify cũng cung cấp các tùy chọn lịch thanh toán hai tuần, nửa tháng và hàng tháng để giúp bạn thiết lập kế hoạch trả nợ phù hợp với mình.

Phí khởi tạo sẽ tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống, Personify có thể tính phí khởi tạo sẽ cộng vào số tiền bạn được chấp thuận vay. Điều đó có nghĩa là bạn cũng sẽ trả lãi cho khoản phí này.

Các khoản phí khác: Personify không tính phí đăng ký hoặc phí phạt trả trước khi thanh toán khoản vay cá nhân của bạn sớm hơn lịch trình. Nhưng có thể áp dụng phí trễ hạn và phí không đủ tiền.

Personify không khả dụng ở tất cả các tiểu bang của Mỹ, công ty này chỉ cung cấp các khoản vay cá nhân ở 30 tiểu bang. Bạn sẽ cần kiểm tra xem nó có hoạt động tại nơi bạn sống hay không trước khi đăng ký.

Để đủ điều kiện nhận khoản vay, bạn phải hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến, có tài khoản séc hợp lệ và nguồn thu nhập. Nếu đơn đăng ký của bạn được chấp thuận, Personify cho biết bạn có thể nhận được tiền ngay sau ngày làm việc tiếp theo.

Personify là lựa chọn hợp lý nếu bạn cần tiền khẩn cấp