1. Cho vay cá nhân

Các ngân hàng cung cấp các khoản vay cá nhân không được đảm bảo. Điều này có nghĩa là không cần thế chấp, chỉ cần có uy tín của người vay.

Tiền từ khoản vay cá nhân có thể được sử dụng cho bất cứ mục đích gì tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người.

Lãi suất thường dao động từ khoảng 9% đến 12%. Kể từ ngày 7 tháng 4, một khoản vay cá nhân với thời hạn trung bình 24 tháng tại một ngân hàng thương mại có lãi suất là 9,85%, theo Cục Dự trữ Liên bang.

Một số hình thức xác minh thu nhập thường là cần thiết bởi tổ chức cho vay. Một số tổ chức yêu cầu bạn cung bằng chứng về tài sản có giá trị ít nhất bằng số tiền được vay.

2. Thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng về cơ bản là một khoản vay được hiểu rằng nó sẽ được hoàn trả vào những ngày sau đó. Lãi suất cho số dư chưa thanh toán đầy đủ mỗi tháng có thể lên tới 20% mỗi năm. Thẻ tín dụng có thể dễ dàng thêm nhiều khoản nợ hơn nếu chúng ta sử dụng thường xuyên và không được trả hết nợ cũ mỗi tháng.

Hướng dẫn về 3 loại cho vay phổ biến

3. Cho vay doanh nghiệp nhỏ

Quản trị doanh nghiệp nhỏ (SBA) hoặc ngân hàng địa phương của bạn là những tổ chức cho vay điển hình cho hình thức cho vay doanh nghiệp nhỏ.

Bất cứ loại khoản vay nào bạn chọn để đăng ký, hãy nhớ đọc hợp đồng và tìm kiếm lời khuyên pháp lý nếu bạn không hiểu các điều khoản. Một khoản vay có thể giúp bạn thiết lập một hồ sơ tín dụng, nhưng nếu bạn muốn nó giúp dẫn đến điểm tín dụng cao hơn, hãy chắc chắn rằng bạn có thể đủ khả năng thanh toán trước khi ký thỏa thuận