Hợp nhất nợ là một chiến lược tài chính, hợp nhất nhiều hóa đơn thành một khoản nợ duy nhất được trả hết bằng một khoản vay hoặc thông qua một chương trình quản lý.

Hợp nhất nợ là gì?

Hợp nhất nợ đặc biệt hiệu quả đối với nợ có lãi suất cao như thẻ tín dụng. Nó sẽ giảm khoản thanh toán hàng tháng của bạn bằng cách giảm lãi suất trên hóa đơn của bạn, giúp bạn dễ dàng trả nợ hơn.

Lựa chọn xóa nợ này giải quyết tình trạng lộn xộn mà người tiêu dùng phải đối mặt hàng tháng khi cố gắng theo kịp nhiều hóa đơn từ nhiều công ty thẻ và nhiều thời hạn. Thay vào đó, bạn chỉ có một khoản thanh toán cho một nguồn, mỗi tháng một lần. Và nó giúp bạn tiết kiệm tiền cùng một lúc.

Có hai hình thức hợp nhất nợ chính – vay tiền hoặc đăng ký chương trình quản lý nợ không bao gồm khoản vay. Người tiêu dùng sẽ quyết định loại nào phù hợp nhất với hoàn cảnh của họ.

Hợp nhất nợ còn được gọi là “hợp nhất hóa đơn” hoặc “hợp nhất tín dụng”. Dù dưới bất kỳ hình thức nào, việc hợp nhất nợ một cách hiệu quả sẽ giúp bạn thoát khỏi nợ nhanh hơn và cuối cùng cải thiện điểm tín dụng của bạn.

Hợp nhất nợ là gì?

Hợp nhất nợ hoạt động như thế nào?

Hợp nhất nợ làm giảm lãi suất và giảm khoản thanh toán hàng tháng xuống mức có thể chấp nhận được đối với khoản nợ không có bảo đảm như thẻ tín dụng.

Bước đầu tiên để thực hiện công việc hợp nhất nợ là tính toán tổng số tiền bạn phải trả cho các thẻ tín dụng hàng tháng và lãi suất trung bình trả cho các thẻ đó. Điều đó cung cấp một số cơ sở cho mục đích so sánh.

Tiếp theo, xem xét ngân sách hàng tháng của bạn và cộng chi tiêu cho các nhu cầu cơ bản như thực phẩm, nhà ở, tiện ích và phương tiện đi lại.

Đối với nhiều người, vẫn còn đủ để xử lý nợ nếu họ tổ chức ngân sách tốt hơn và có động lực để trả bớt nợ. Tuy nhiên, những đặc điểm đó – lập ngân sách hiệu quả và động lực – thường không thể hiện rõ khi mọi người khó khăn trong việc thanh toán các hóa đơn của họ.

Nghiên cứu các công ty hợp nhất nợ trực tuyến và tính toán xem một khoản vay hoặc chương trình quản lý nợ sẽ giúp ích nhiều hơn cho bạn trong việc trả nợ.