1. Cho vay tiền mặt

Vay tiền mặt từ người cho vay hoặc từ một nguồn tư nhân có thể là hình thức cho vay cá nhân đơn giản nhất mà bạn có thể nhận được. Thông thường, các khoản vay tiền mặt yêu cầu một số hình thức thế chấp hoặc cam kết trả trước được thu xếp trước hoặc tự động, như trường hợp chuyển tiền cho khoản vay trong ngày lĩnh lương, hoặc thậm chí thông qua séc trả sau.

Bạn cũng có thể vay tiền mặt từ người thân hoặc ai đó mà bạn biết, đó có thể là một cách ưu tiên hơn. Rất có thể, bạn bè hoặc người thân sẽ không tính phí ban đầu của bạn, hoặc kiểm tra tín dụng cứng hoặc mềm thông qua văn phòng tín dụng, hoặc tính phí phạt bạn nếu thiếu thanh toán hàng tháng. Nếu bạn quyết định vay từ bạn bè hoặc người thân, bạn vẫn nên cân nhắc việc ký một hợp đồng cho vay cá nhân có ghi rõ các điều khoản của khoản vay – hy vọng là một hợp đồng có lãi suất thấp hơn mức bạn nhận được từ một người cho vay dưới chuẩn.

Gợi ý một số khoản vay cho tín dụng xấu

2. Các khoản cho vay khẩn cấp

Các khoản vay khẩn cấp thường liên quan đến nơi làm việc, nơi bạn yêu cầu tạm ứng thu nhập trong tương lai hoặc tiền lương nghỉ phép tích lũy. Nếu một nhà tuyển dụng đưa ra một chương trình như vậy, đây có thể là một sự thay thế khả thi trong một số trường hợp.

Các khoản cho vay khẩn cấp thường là các khoản vay ngắn hạn từ 30 đến 90 ngày. Người đi vay người cho vay nên trình bày rõ ràng số tiền cho vay và các điều khoản cho vay để đảm bảo khoản vay khẩn cấp có lợi cho tất cả các bên.

3. Cho vay trả góp

Một vay trả góp chỉ đơn giản là một khoản vay được trả lại theo thời gian trong thanh toán gia tăng. Các khoản vay trả góp thường được sử dụng để mua các mặt hàng có giá trị lớn như đồ nội thất, xe cộ và thậm chí cả nhà ở.

Khoản vay trả góp trung bình thường yêu cầu điểm tín dụng tốt để đạt được, nhưng nếu điểm tín dụng của bạn đủ để thực hiện khoản vay này thì bạn nên cân nhắc sử dụng nó.