Ngân hàng và công đoàn tín dụng

Các tổ chức này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi điểm số tín dụng. Nếu điểm tín dụng của bạn dưới 580, hầu hết sẽ không cho bạn vay. Công đoàn tín dụng là tốt hơn trong hai công ty, đặc biệt nếu bạn có tiền gửi tại họ. Họ có thể cho vay nếu bạn thêm cosigner, nhưng nó sẽ phụ thuộc vào hiệp hội tín dụng. Hầu hết đều có giới hạn điểm tín dụng và sẽ không cho vay dưới mức đó.

Khoản vay ngắn hạn

Đây là những khoản vay có tính chất định trước, được thiết kế đặc biệt cho những người có tín dụng xấu. Đó là lý do tại sao chúng tốt nhất nên tránh. Về cơ bản, họ cung cấp khoản vay tạm ứng vào lần trả lương tiếp theo của bạn. Lãi suất có thể vượt quá 300% và họ sẽ yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng của bạn để rút tiền khi khoản lương tiếp theo của bạn đến. Nếu bạn không được thanh toán và trả hết khoản vay chờ ngày lĩnh lương, mọi thứ có thể trở nên tồi tệ nghiêm trọng.

Gợi ý một số khoản vay cho tín dụng xấu

Điều tồi tệ nhất về các khoản vay ngắn hạn là khi bạn lấy một khoản, bạn thực tế sẽ phải trả một khoản khác – và một khoản khác… Hầu hết những người sử dụng khoản vay ngắn hạn đều mắc kẹt trong một chu kỳ không kết thúc cho đến khi họ vỡ nợ. Và các công ty cho vay ngắn hạn có thể là đối thủ đặc biệt khó chịu khi điều đó xảy ra.

Tổng hợp khoản vay

Đây là một nguồn tài chính tuyệt vời khác khi bạn có tín dụng xấu. Các công ty tổng hợp khoản vay không phải là người cho vay trực tiếp, nhưng một số lượng lớn người cho vay tham gia vào nền tảng. Vì chúng phục vụ tất cả các cấp độ tín dụng, bạn có thể được vay ngay cả với tín dụng kém. Bạn điền vào một yêu cầu vay và những người cho vay sẽ cho vay trong hồ sơ tín dụng của bạn sẽ đưa ra đề nghị.