Tại Mỹ, các khoản vay chờ ngày lĩnh lương của Texas phần lớn không bị kiểm soát bởi chính phủ của tiểu bang. Do vậy chúng không có giới hạn về phí và lãi suất mà người cho vay có thể tính, trừ khi chính quyền địa phương tại nơi bạn sinh sống đã thông qua các quy tắc riêng của mình. Nếu bạn cần tiền để trang trải chi phí khẩn cấp, sẽ có các số lựa chọn khác có thể giúp bạn tiết kiệm lãi suất hoặc phí.

Nếu bạn sống ở Texas và cần tiền mặt khẩn cấp, bạn có thể đang cân nhắc một khoản vay ngắn hạn.

Bang Texas không giới hạn lãi suất và phí đối với các khoản vay ngắn hạn – mặc dù một số thành phố tự quản địa phương đã vào cuộc để tạo ra các quy định. Điều đó có nghĩa là bạn có thể phải trả một cái giá đắt khi vay khoản vay ngắn hạn ở Bang Lonestar.

Lãi suất cho vay ngắn hạn trung bình ở Texas là hơn 660%. Đây thực sự là một trong những mức cao nhất trong cả nước Mỹ, theo phân tích năm 2019 của Trung tâm cho vay có trách nhiệm. Điều đó đồng nghĩa với việc ếu bạn vay 500 đô la với tỷ lệ đó, bạn sẽ phải trả khoảng 627 đô la trong 14 ngày để thỏa mãn khoản nợ.

Có nên lựa chọn khoản cho vay ngắn hạn tại Texas

Nếu bạn cần tiền để sửa chữa ô tô hoặc chi phí khẩn cấp khác, có một số lựa chọn thay thế cho các khoản vay ngắn hạn ở Texas. Những khoản vay này có thể có lãi suất thấp hơn đáng kể và thời hạn trả nợ dài hơn, điều này có thể giúp bạn quản lý nợ dễ dàng hơn.