Hiện nay có nhiều hình thức cho vay khác nhau cho bạn lựa chọn. Cho vay cá nhân từ ngân hàng là một trong những hình thức cho vay được nhiều người lựa chọn.

Bạn có thể cần tín dụng tốt để đủ điều kiện vay cá nhân tại ngân hàng. Nếu bạn đã là khách hàng của ngân hàng, bạn có thể nhận được các lợi ích như đăng ký mà không cần đến chi nhánh hoặc đủ điều kiện nhận khoản vay lớn hơn.

Một số ngân hàng lớn cung cấp điểm tín dụng miễn phí hoặc các khoản vay không có phí xuất xứ. Một số ngân hàng thậm chí còn cung cấp cho khách hàng khoản vay không có bảo đảm.

Tại Mỹ, một số ngân hàng quốc gia nổi tiếng nhất, như Bank of America và Chase, không cung cấp các khoản vay cá nhân không có bảo đảm. Họ cung cấp những sản phẩm tín dụng đa dạng khác, chẳng hạn như thế chấp hoặc dòng vốn chủ sở hữu của thẻ tín dụng.

Một ngân hàng cộng đồng địa phương có thể cung cấp các khoản vay cá nhân. Khách hàng hiện tại có vị thế tốt với ngân hàng có cơ hội tốt nhất để có được mức giá thấp nhất.

Khi chọn một khoản vay cá nhân, bạn cần xem xét tỷ lệ phần trăm hàng năm, không chỉ lãi suất hoặc thanh toán hàng tháng. APR bao gồm lãi suất và mọi khoản phí bổ sung mà bạn sẽ phải trả. Nó có thể so sánh chi phí táo tốt nhất giữa hai khoản vay.

Bạn nên xem xét những người cho vay cung cấp các tính năng thân thiện với người tiêu dùng mà bạn có thể cần. Ví dụ, với một số khoản vay hợp nhất nợ, người cho vay sẽ gửi tiền trực tiếp cho các chủ nợ, loại bỏ bước đó cho bạn. Những người cho vay khác có thể cho phép bạn chọn một ngày đến hạn thanh toán hoặc bỏ qua cho một khoản phí trễ hạn thường xuyên.

Tìm hiểu về cho vay cá nhân tại ngân hàng