Khi cần tiền mặt gấp, bạn có thể thực hiện các khoản vay ngắn hạn như một nguồn tài chính tạm thời, vì chúng dễ dàng được chấp thuận và không yêu cầu bất kỳ loại kiểm tra tín dụng nào. Nhưng, liệu vay ngắn hạn có thực sự là một ý tưởng tốt?

Tại sao các khoản vay ngắn hạn lại nguy hiểm?

Các khoản vay ngắn hạn rất tiện lợi nhưng sự tiện lợi đó phải trả giá đắt. Phí tài chính có thể dao động từ 15% đến 30% số tiền được vay, điều này có thể dễ dàng làm cho tỷ lệ phần trăm hiệu quả hàng năm (APR) của khoản vay trong phạm vi ba chữ số.

Kể cả bạn chỉ vay trong tuần, lãi suất phải trả có thể cao hơn nhiều so với khoản vay cá nhân hoặc ứng tiền mặt qua thẻ tín dụng. Các khoản vay ngắn hạn thường gây khó khăn cho người sử dụng vì chúng có xu hướng được ưa chuộng bởi những người đi vay không có sẵn tiền mặt hoặc các lựa chọn tài chính khác.

Một trong những cạm bẫy lớn nhất với các khoản vay ngắn hạn là khi người đi vay rơi vào chu kỳ liên tục gia hạn khoản vay. Họ nhận thấy mình không có khả năng trả khoản vay vào ngày lĩnh lương, vì vậy họ đã gia hạn khoản vay sang một kỳ khác, và vẫn tiếp tục tiêu số tiền đã vay. Đó là một vòng luẩn quẩn và nó có thể tiếp tục vô thời hạn vì không có giới hạn về số lần một người có thể nhận loại khoản vay này.

Các khoản vay ngắn hạn rất tiện lợi nhưng sự tiện lợi đó phải trả giá đắt
Các khoản vay ngắn hạn rất tiện lợi nhưng sự tiện lợi đó phải trả giá đắt

Có lựa chọn nào thay cho vay ngắn hạn?

Hoàn toàn có những lựa chọn khác cho bạn – Các khoản vay ngắn hạn thay thế (PAL) – ngay cả khi bạn có tín dụng xấu. Chúng sử dụng các nguồn cho vay trực tuyến và trong địa phương của bạn. Khoản vay ngắn hạn chỉ nên là phương sách cuối cùng.

Bạn cũng có thể xem xét việc cầm đồ. Nếu bạn có đồ trang sức, đồ điện tử hoặc các mặt hàng có giá trị khác, bạn có thể dùng nó làm tài sản thế chấp cho một khoản vay ngắn hạn ở tiệm cầm đồ.