Các loại cho vay tiêu dùng

Các khoản vay tiêu dùng phổ biến nhất đến dưới dạng các khoản vay trả góp. Những loại cho vay này được phân phối bởi một tổ chức tài chính cho vay trong một lần, và sau đó được trả lại theo thời gian thường là thanh toán hàng tháng. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng phổ biến nhất là thế chấp, vay sinh viên và cho vay cá nhân. Nói chung, tổ chức cho vay sử dụng điểm tín dụng của người tiêu dùng và tỷ lệ nợ trên thu nhập để xác định mức lãi suất và số tiền cho vay mà họ đủ điều kiện.

Cho vay tự động

Cho vay tự động có thể được sử dụng để mua xe mới hoặc đã qua sử dụng. Thời hạn của khoản vay tự động thường dao động từ 24 tháng đến 60 tháng. Gần đây các khoản vay dài hơn với 72 hoặc 84 tháng đang ngày càng trở nên phổ biến. Hầu hết những người cho vay giới hạn thời hạn dài đến 48 hoặc 60 tháng đối với việc mua xe cũ, vì những chiếc xe đã qua sử dụng có rủi ro hơn đối với tài chính. Điều này là do giá trị xe thường giảm theo thời gian, không giống như giá trị nhà. Theo đó, nếu chiếc xe được mua sẽ được sử dụng làm tài sản thế chấp. Người cho vay cần đảm bảo rằng nó sẽ đủ giá trị để bù đắp tổn thất của họ nếu người đi vay không có khẳ năng trả.

Các loại cho vay phổ biến

Cho vay doanh nghiệp nhỏ

Các doanh nghiệp sử dụng các khoản vay vì nhiều lý do giống như người tiêu dùng, để bù đắp những thâm hụt tài chính trong ngắn hạn, để trả chi phí hàng ngày và mua tài sản. Hầu hết các khoản vay doanh nghiệp nhỏ có thể được sử dụng cho chi phí kinh doanh chung. Nhưng cũng có những sản phẩm nợ kinh doanh cụ thể như khoản vay bất động sản thương mại, tương tự như thế chấp của người tiêu dùng và tín dụng kinh doanh, giống như thẻ tín dụng.