NetCredit: Phù hợp với các khoản vay lớn hơn

Tại sao NetCredit lại phù hợp? Trong trường hợp bạn cần vay một số tiền lớn hơn, họ sẽ cung cấp cho cư dân tại California các khoản vay trực tuyến. Hạn mức cho vay từ ít nhất $ 2.500 đến tối đa là $ 10.500. NetCredit thực hiện kiểm tra tín dụng truyền thống trong quá trình đăng ký, tuy nhiên họ cũng xem xét các yếu tố ngoài điểm tín dụng trước khi quyết định cho vay.

Một ưu điểm khác của tổ chức cho vay này là họ sẽ cung cấp cho bạn những khóa học về tài chính. Điều này hữu ích cho những ai muốn cải thiện tình hình tài chính khó khăn của mình.

Klarna: Tốt cho mua hàng trực tuyến

Tại sao bạn có thể muốn xem xét Klarna? Nếu bạn cần mua hàng trực tuyến và thiếu tiền mặt, bạn có thể sử dụng ứng dụng mua sắm Klarna để mua những gì bạn cần ngay bây giờ và thanh toán lại sau. Khi sử dụng ứng dụng Klarna để mua sắm tại các nhà bán lẻ trực tuyến tham gia, bạn sẽ có quyền truy cập vào các giao dịch độc quyền và thông báo giảm giá.

MoneyLion: Tốt cho việc xây dựng tín dụng

MoneyLion là một ứng dụng cung cấp các khoản vay nhỏ bằng đô la. Số tiền tối đa lên đến 1.000 đô la – mang lại cho bạn cơ hội xây dựng tín dụng. Khi bạn nhận được khoản vay xây dựng tín dụng, MoneyLion sẽ báo cáo các khoản thanh toán của bạn cho ba văn phòng tín dụng tiêu dùng lớn mỗi tháng. Và bạn nhận được giám sát tín dụng hàng tuần từ TransUnion, vì vậy bạn có thể biết các khoản thanh toán đang ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn như thế nào.

Các khoản vay ngắn hạn ở California