Mặc dù các khoản vay ngắn hạn có sẵn ở California, nhưng chúng là một hình thức tín dụng đắt tiền. Bạn có thể xem xét các lựa chọn thay thế cho các khoản vay ngắn hạn ở California để cung cấp tiền mặt trong trường hợp khẩn cấp nhưng có thể có lãi suất và phí thấp hơn, mang lại cho bạn khả năng xây dựng tín dụng và cung cấp các lợi ích khác mà bạn sẽ không nhận được khi vay ngắn hạn.

Nếu bạn sống ở California, vay một khoản trong ngày lĩnh lương là một cách bạn có thể nhận được tiền mặt cho các nhu cầu tài chính ngắn hạn.

Nhưng hãy nhớ rằng các khoản vay ngắn hạn ở California được giới hạn ở mức 300 đô la và đi kèm với phí cao và thời hạn trả nợ ngắn. Tỷ lệ phần trăm trung bình hàng năm là 372%, theo tổng chưởng lý California, và thời hạn trả nợ tối đa là 31 ngày.

Nếu bạn cần tiền mặt nhanh, bạn không nhất thiết phải dùng đến các khoản vay lãi suất cao từ những người cho vay ngắn hạn. Có các tùy chọn khác, bao gồm ứng dụng ứng tiền mặt, các khoản vay thay thế trong ngày lĩnh lương từ các hiệp hội tín dụng liên bang và các khoản vay cá nhân từ những người cho vay làm việc với những người có tín dụng kém hoàn hảo.

Sau đây là 4 lựa chọn thay thế tốt nhất cho các khoản vay ngắn hạn ở California để giúp bạn quyết định cái nào có thể phù hợp với bạn.

Cho vay ngắn hạn

Earnin: Tốt cho các khoản vay nhỏ

Earnin là một ứng dụng có sẵn cho cả người dùng Apple và Android. Giống như một khoản vay ngắn hạn, nó cho phép bạn vay một số tiền nhỏ vào lần trả lương tiếp theo. Các khoản ứng trước ngày lĩnh lương bắt đầu từ 100 đô la cho mỗi kỳ thanh toán và có thể tăng lên đến 500 đô la nếu bạn tiếp tục sử dụng ứng dụng. Khi bạn sử dụng Earnin, số tiền bạn vay sẽ tự động được khấu trừ vào tài khoản séc của bạn vào ngày lĩnh lương tiếp theo.