7 loại cho vay phổ biến tại Mỹ (phần 1)

Cho dù bạn đang tìm kiếm một ngôi nhà mới hoặc cần phải tu sửa đáng kể, bạn có thể sẽ cần một khoản vay. Để chọn ra loại hình cho vay phù hợp nhất với nhu cầu sở hữu tài chính của bạn, bạn sẽ cần tham khảo bảy loại cho vay phổ biến …