Cách hoạt động và ví dụ về khoản vay cá nhân

Cách hoạt động Để có một khoản vay cá nhân, bạn cần phải nộp đơn cho một người cho vay. Một lần nữa, đây có thể là ngân hàng, hiệp hội tín dụng hoặc người cho vay cá nhân trực tuyến. Nói chung, trước tiên bạn sẽ hoàn thành một ứng dụng. Người cho vay …

Ưu và nhược điểm của khoản vay cá nhân là gì?

Ưu điểm Lãi suất cho các khoản vay cá nhân có thể thấp hơn lãi suất mà người cho vay tính cho các loại nợ khác.  Sử dụng khoản vay cá nhân để hợp nhất khoản nợ thẻ tín dụng quay vòng có thể cải thiện điểm tín dụng của bạn. Các mô hình tính điểm …

Những điều bạn cần biết về khoản vay cá nhân Oportun

Bạn có thể đủ điều kiện đăng khoản vay cá nhân Oportun mà không cần lịch sử tín dụng. Các khoản vay này cũng có thể giúp bạn xây dựng lịch sử tín dụng của mình. Bạn có thể được chấp thuận mà không có lịch sử tín dụng Mặc dù đăng ký khoản vay …

Những điều cần biết về các khoản vay mua ô tô trên Car.loan.com

Car.loan.com là một nền tảng cho vay trực tuyến có giới hạn các lựa chọn cho vay mua ô tô dành cho những người bị nợ xấu hoặc thậm chí không có tín dụng. Nhưng hãy nhớ rằng APR có thể cao. Car.loan.com không phải là người cho vay Car.loan.com là một dịch vụ trực …

Cẩn thận với những khoản cho vay ngắn hạn

Khi cần tiền mặt gấp, bạn có thể thực hiện các khoản vay ngắn hạn như một nguồn tài chính tạm thời, vì chúng dễ dàng được chấp thuận và không yêu cầu bất kỳ loại kiểm tra tín dụng nào. Nhưng, liệu vay ngắn hạn có thực sự là một ý tưởng tốt? Tại …

OneMain Financial: giải pháp cho vay tốt cho những người cùng nộp đơn

Tại sao bạn có thể muốn xem xét khoản vay từ OneMain Financial? OneMain cung cấp các khoản vay cá nhân lên đến 8.000 đô la ở Texas. Lãi suất khác nhau tùy thuộc vào tín dụng của bạn, nhưng ngay cả mức lãi suất cao nhất của công ty cho vay này cũng thấp …

Các khoản vay ngắn hạn ở California: 4 lựa chọn thay thế (phần 2)

NetCredit: Phù hợp với các khoản vay lớn hơn Tại sao NetCredit lại phù hợp? Trong trường hợp bạn cần vay một số tiền lớn hơn, họ sẽ cung cấp cho cư dân tại California các khoản vay trực tuyến. Hạn mức cho vay từ ít nhất $ 2.500 đến tối đa là $ 10.500. …

Các khoản vay ngắn hạn ở California: 4 lựa chọn thay thế (phần 1)

Mặc dù các khoản vay ngắn hạn có sẵn ở California, nhưng chúng là một hình thức tín dụng đắt tiền. Bạn có thể xem xét các lựa chọn thay thế cho các khoản vay ngắn hạn ở California để cung cấp tiền mặt trong trường hợp khẩn cấp nhưng có thể có lãi suất …

Gợi ý một số khoản vay cho tín dụng xấu (phần 2)

Ngân hàng và công đoàn tín dụng Các tổ chức này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi điểm số tín dụng. Nếu điểm tín dụng của bạn dưới 580, hầu hết sẽ không cho bạn vay. Công đoàn tín dụng là tốt hơn trong hai công ty, đặc biệt nếu bạn có tiền gửi tại họ. Họ có …

Khoản vay sửa nhà tốt nhất để xem xét các yếu tố ngoài tín dụng: Earnest

Nếu bạn đang cần một khoản vay để sửa chữa nhà ở nhưng tín dụng không phải là lợi thế của bạn thì Earnest là lựa chọn bạn nên cân nhắc. Tại sao bạn nên chọn Earnest? Khi đánh giá đơn đăng ký của bạn, Earnest xem xét các tiêu chí thông thường, bao gồm …