Cho dù bạn đang tìm kiếm một ngôi nhà mới hoặc cần phải tu sửa đáng kể, bạn có thể sẽ cần một khoản vay. Để chọn ra loại hình cho vay phù hợp nhất với nhu cầu sở hữu tài chính của bạn, bạn sẽ cần tham khảo bảy loại cho vay phổ biến sau và những gì chúng chi trả.

Cho vay thông thường

Các khoản vay thông thường là các khoản vay thế chấp từ các tổ chức cho vay thế chấp không được hỗ trợ bởi một cơ quan của chính phủ. Các khoản vay thông thường có thể phù hợp hoặc không phù hợp với các cá nhân.

Cho vay phù hợp

Một khoản vay phù hợp tuân thủ các nguyên tắc do Fannie Mae và Freddie Mac đặt ra. Hướng dẫn chính là số tiền cho vay tối đa. Số tiền này có thể thay đổi tùy thuộc vào vị trí nhà của bạn, ví dụ, một ngôi nhà ở khu vực thu nhập cao có thể đủ điều kiện cho một khoản vay lớn hơn một căn hộ trong khu vực thu nhập chung.

Các hướng dẫn cho vay khác có liên quan đến tỷ lệ nợ trên thu nhập của người vay, tỷ lệ cho vay trên giá trị và lịch sử tín dụng.

Các khoản vay không phù hợp

Các khoản vay không phù hợp không tuân thủ các tiêu chuẩn và hướng dẫn do các tập đoàn Fannie Mae và Freddie Mac đặt ra.

Được chấp thuận trước

Với loại hình cho vay này, bạn cần tìm một người cho vay có thể cung cấp lãi suất thế chấp cạnh tranh và giúp bạn chấp thuận trước.

Nếu bạn yêu cầu một khoản vay lớn hơn một khoản vay phù hợp, bạn sẽ xem xét các khoản vay không phù hợp, chẳng hạn như các khoản vay khổng lồ.

Các hình thức cho vay phổ biến là gì?