Khoản vay ngắn hạn

Khoản vay ngắn hạn là khoản vay trong thời gian ngắn. Thông thường, khoản vay này phải được hoàn trả vào ngày lãnh lương tiếp theo của bạn. Không giống như khoản vay cá nhân, thường được trả dần theo từng đợt, khoản vay ngắn hạn được trả lại tất cả cùng một lúc.

Nhưng hãy lưu ý: Các khoản vay ngắn hạn có thể có chi phí lên tới APRs cao tới 400%.

Vấn đề với các khoản vay ngắn hạn là lựa chọn cho vay này có thể dẫn đến bẫy nợ cho bạn. Nhiều người đi vay có thể không trả được nợ – và sau đó bị mắc kẹt trong một chu kỳ mà họ tiếp tục vay để trả nợ.

CFPB báo cáo rằng bốn trong số năm khoản vay ngắn hạn được “vay lại” trong vòng một tháng – thường vào khoảng thời gian khoản vay đến hạn – vì vậy bạn chỉ nên chuyển sang tùy chọn này như một phương án cuối cùng.

5 loại cho vay khẩn cấp

Cho vay cửa hàng cầm đồ

Đối với khoản vay ở tiệm cầm đồ, bạn thường phải sử dụng một vật có giá trị để đảm bảo khoản vay. Một cửa hàng cầm đồ sẽ thẩm định giá trị của món đồ và giữ nó lại để làm tài sản thế chấp để hoàn trả khoản vay.

Nếu bạn không thể trả lại khoản vay, cửa hàng cầm đồ có thể bán đồ vật mà bạn đã cầm cố. Vì khoản vay cầm đồ không liên quan đến quy trình kiểm tra tín dụng hoặc đăng ký, nên nó có thể tốt cho những người có ít lựa chọn tín dụng truyền thống.

Khoản vay chủ quyền

Một lựa chọn khác là cho vay sở hữu. Nếu bạn là chủ sở hữu ô tô, bạn có thể sử dụng quyền sở hữu ô tô của mình làm đòn bẩy để tiếp cận khoản vay ngắn hạn. Đây có vẻ là một lựa chọn hấp dẫn vì thường không có kiểm tra tín dụng. Tuy nhiên, có khả năng chiếc xe của bạn có thể bị thu giữ nếu bạn không có khả năng trả khoản vay, vì vậy bạn nên cân nhắc kỹ lựa chọn này.