Nếu bạn cần một khoản vay trong trường hợp khẩn cấp, có một số lựa chọn để bạn xem xét. Nhưng loại khoản vay nào bạn đủ điều kiện cho vay phụ thuộc phần lớn vào tín dụng của bạn.

Khoản vay cá nhân

Với tín dụng tốt, bạn có thể đủ điều kiện cho một khoản vay cá nhân không có thế chấp. Các khoản vay cá nhân thường có cách sử dụng linh hoạt cho các tình huống khẩn cấp.

Các khoản vay cá nhân thường là các khoản vay trả góp được trả một lần với lãi suất cố định. Chúng có thể có lãi suất tốt hơn thẻ tín dụng và có thể được trả lại trong một khoảng thời gian nhất định.

Bạn cũng không cần phải vay một số tiền lớn. Nếu bạn cần một số tiền nhỏ, một khoản vay cá nhân nhỏ có thể giúp ích. Ví dụ, bạn có thể nhận một khoản vay cá nhân nhỏ 1.000 đô la để giúp đỡ bạn trong lúc cần thiết. Một lưu ý nhỏ đó là bạn nên nhận khoản vay ở mức bạn thực sự cần và có thể thoải mái để trả lại. Tất nhiên, khi những thời điểm đặc biệt khó khăn, thì “thoải mái” có thể là một vấn đề. Ý tưởng là vay càng ít càng tốt.

Ứng tiền mặt thẻ tín dụng

Ứng trước tiền mặt về cơ bản là sử dụng số dư khả dụng trên thẻ tín dụng của bạn để vay tiền. Công ty phát hành thẻ tín dụng thường sẽ tính lãi suất ứng trước tiền mặt cao hơn so với các giao dịch mua thông thường, cộng với phí xử lý. Ngoài ra, tiền lãi sẽ bắt đầu cộng dồn vào khoản tạm ứng khi bạn rút tiền ra, vì vậy hãy cẩn thận với số tiền bạn yêu cầu.

5 loại cho vay khẩn cấp